Varför använda gråfilter?

Ett gråfilter (eller ND-filter efter engelskans ”Neutral Density”) har ingenting att göra med att bilden blir grå, utan det är ett filter som fungerar ungefär som ett par solglasögon för ditt objektiv. Det minskar mängden ljus som släpps igenom, vilket gör att du kan ha längre slutartider och fortfarande använda en stor bländare för att bibehålla ditt önskade skärpedjup. Detta kan vara bra i situationer där du vill fånga en rörelse, till exempel vatten som forsar fram eller en rallybil som rusar förbi.

Jag tvivlade länge på om ett gråfilter var någonting man verkligen behövde ha i sin kameraväska, men ju mer jag fotade och ju mer avancerad jag blev desto högre blev mina krav på utrustning. Till slut insåg jag att i vissa situationer skulle mitt fotograferande underlättas av att ha åtminstone ett gråfilter i min kameraväska.

Den klassiska jämförelsen man brukar göra är den med rinnande vatten, där man gärna vill ha fram rörelseoskärpa, alltså effekten av att vattnet rör på sig. Är det dagsljus kan detta vara knepigt att få till, eftersom det inte alltid räcker att skruva ner ISO på minimum och bländaren på minsta bländaröppning. Då tvingas man använda snabbare slutartider för att undvika överexponering, vilket gör att vattnet kommer se stillastående ut, eller åtminstone inte uppnå den lena effekt man är ute efter. Gråfiltret gör att du kan använda de där långa slutartiderna, även när det är fullt dagsljus.

Trots rådande brist på rinnande vatten visar exemplet nedan skillnaden när man vill använda maximal slutartid.


Här har vi använt gråfiltret 3.0 (1000x)och fått precis de färger och bokeh (bakgrundsoskärpa) vi vill ha, @ 50mm, 30 sek, ISO 100 & f/1,8.
Utan gråfilter blir bilden helt vit med samma inställningar, så istället måste vi välja att minska bländaröppningen för att få liknande resultat, eftersom vi vill behålla samma slutartid.


Här har vi använt minsta bländare, F22, 30sek och ISO 100, men bilden blir ändå överexponerad. För att få en välexponerad bild behöver vi minska slutartiden, vilket i det här fallet inte vore något problem, men om det är rörelseoskärpa vi är ute efter får vi inte fram den önskade effekten.
Som ni ser får vi inte heller den bokeh vi vill ha, bakgrunden är skarp och stör objektet istället för att lyfta fram det, detta på grund av att vi tvingats minska bländaröppningen.

Det finns många olika gråfilter med varierande styrka att välja på, från ND2 till ND8192. För att veta hur mycket ljus ett specifikt filter filtrerar ut finns en avancerad formel som vi inte går in på här. Bland de vanligaste filter som används kan vi dock säga att ND2 släpper igenom 50% av ljuset, ND4 25% av ljuset och ND8 släpper igenom 12,5% av ljuset, osv. Det allra mörkaste gråfiltret, ND8192, släpper alltså igenom 0,012% av ljuset, men används som ni förstår inte så ofta.
Ibland används också den optiska densiteten för att ange styrkan på filtret, där högre nummer betyder mindre ljusinsläpp.

Det finns även graderade gråfilter som går att vrida på, vilket kan rädda en himmel från att bli överexponerad, samt gråfilter där du själv kan justera mängden ljus du vill filtrera ut.

Av Sofia Dahlberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *