Hur mycket skiljer sig verkligen de olika close-up-filtrena från varandra? Det är dock ganska svårt att jämföra de olika filtrena då man måste gå närmare motivet beroende på vilken styrka det har för att få bilden skarp. När jag gjorde denna jämförelse använde jag ett stativ till de första bilderna, men när jag kom till close-upfiltret med styrkan +3 var jag tvungen att gå närmare och då gick det inte längre att använda något stativ utan fick ta resterande bilder på fri hand. Alltså måste du gå mycket närmre ditt motiv med ett close-up med styrka +10 än vad du måste med ett close-up med styrka +2 för att få din bild skarp.

Utan något filter alls


Med close-up +1


Med close-up +2


Med close-up +3


Med close-up +4


Med close-up +10


Där ser man ganska tydliga skillnader mellan de olika close-up-filtren och man får helt enkelt välja efter sitt eget behov.

Av: Malin Wallberg
www.mwphotos.se
www.lillaskrollan.blogg.se