Kamerafilter

Fakta & artiklar om kamerafilter

Etikett: UVMC-Filter

Skillnaden mellan UV och UVMC filter

Det synliga spektret går från rött till violett. Våglängder som är längre än rött kallas infrarött (IR) och våglängder kortare…

© 2023 Kamerafilter.