När kan jag använda ett halvtonat grönt filter?

Ett halvtonat grönfilter kan användas till att göra en del av en bild grönare, t.ex. att gräset eller trädets löv blir grönare vid landskapsfotografering. Det halvtonade grönfiltret är också användbart vid makrofotografering där man vill framhäva det gröna i sådana bilder. Grönt är ju bara så skönt! Personligen kommer jag ha stor användning utav Haidas […]