Med dagens digitalkameror så öppnas en ny värld där allting är fantastiskt mycket lättare än förr. Det enda som behövs är en normal kamera, lite tillbehör och minimal kunskap. Istället för ett mörkrum så används det fenomenala bildbehandlingsprogrammet Photoshop.

Vad är IR?

IR står för infraröd och det är ljus med våglängder som ligger över det som ögat kan se, 700nm och uppåt. Allting som är varmt avger infrarött ljus, därav infravärme och att man kan känna objekt stråla värme när luften i själva verket är kall.

Infrared diagram

Infrared diagram

Vad är IR-fotografering?

Förr i tiden så hade man en speciell film som var känslig för IR-ljus och genom att blockera synligt ljus med olika filter så fick man väldigt speciella foton. Dagens digitalkamerasensorer är också medfött känsliga för IR-ljus. IR-ljuset stör dock vanlig fotografering genom att försämra autofokus eller mätta den röda kanalen. Detta har lösts genom att sätta en IR-blockering framför sensorn. Följden av denna blockering är att det krävs enormt lång exponeringstid för att foto med IR-filter. Så antingen får man ta bort blockeringen (vilket jag inte kommer att gå in på här) eller fota i dagsljus med stativ och välja längsta möjliga exponeringstid, vanligen 30 sekunder. Nackdelen är att motivet måste stå still för att det inte ska bli suddigt, eller så får man välja motiv där det faktiskt är önskvärt med rörelseoskärpa som t.ex. vatten.

Min utrustning

Att fota med IR-filter

När IR-filtret sitter på objektivet så ser man absolut ingenting genom sökaren därför att filtret har tagit bort allt synligt ljus. Därför måste motivet och skärpa ställas in innan filtret, därav stativet. Stativet bör också vara stadigt så att kameran inte flyttar på sig när man skruvar på filtret. Vid vissa förhållanden så kan mitt objektiv ställa in autofokus även med filtret på men inte alltid.

Kameran sätt i manuellt läge med bländarvärdet helst över f/8 för att få bra skärpa. Jag brukar sätta det så högt som möjligt med exponering 30 sekunder. Högre bländartal ger mörkare bild. Vitbalansen sätts så lågt som möjligt för att inte överexponera den röda kanalen (och för att bilden i kameran ska bli mer lik slutresultatet), på min kamera 2500K. Om kelvin inte kan sättas manuellt så väljs lämpligen ”glödlampa” som vitbalans som motsvarar ca. 2700K. Jag föredrar dock att fota i raw-format för då kan vitbalansen sättas fritt efteråt.

När kameran sitter där den ska så använd exponeringsfördröjning eller fjärrutlösare för att undvika vibrationer.

Efterbehandling i Photoshop

För att följa denna beskrivning krävs grundläggande kunskap i Photoshop CS4.

Originalbilden kan inte användas till mycket, den är mest röd och saknar detaljrikedom.

Originalbild utan IR-filter

Originalbild utan IR-filter

Originalbild från kamera med IR-filter: f/8, 30sek, ISO200, 18mm

Originalbild utan IR-filter

Originalbild med IR-filter

Originalbild från kamera med IR-filter: f/8, 30sek, ISO200, 18mm
Omvandla raw-bild till tif-bild i Photoshop:

  1. Öppna raw bilden i Photoshop.
  2. Jag har satt vitbalansen= 2000, tint=0, samt Recovery=100 för att få bort överexponering av rött. Spara som 16-bit tif.

   raw omvandling till tif

   raw omvandling till tif

 1. Växla röd och blå kanal
  Lägg till en ”Channel mixer adjustment layer”.
  1. adjustment layer

   adjustment layer

  2. För röd kanal: Röd=0, Blå=100. För blå kanal: Röd=100, Blå=0.

   IR bild efter channel mixer

   IR bild efter channel mixer

2 – Resultat efter channel mixer

 1. Justera Nivåer (levels)
  1. Lägg till ”Level adjustment layer”

   Justera nivåer

   Justera nivåer

  2. Tryck på auto. Den justerar nivåerna individuellt för varje kanal för att få bra konstrast.

   IR bild efter auto level

   IR bild efter auto level

3 – Resultat efter ”auto levels”

 1. 4. Justera färger (Detta och nästa steg beror på kameran och vitbalansen och kan variera)
  1. Lägg till  ”color balance adjustment layer”
  2. Jag har använt -10, 70 och 0 för att få naturliga färger (blå/grön himmel/vatten och vita partier så vita som möjligt).

   color_balance.gif

   IR bild efter color balance

   IR bild efter color balance

4 – Resultat efter ”color balance”

 1. Ta bort röda stick så vitt blir vitt

  Selective Color

  Selective Color

  1. Lägg till ”selective color adjustment layer”
 1. Jag har använt (absolut, ej relativ):
  På röd: Cyan=0, Magenta=-25, Yellow=0, Black=100
  På magenta: Cyan=0, Magenta=-100, Yellow=0, Black=100
 2. Slutjusteringar
  1. Som sista steg kan eventuellt kontrast och färgmättnad finjusteras.
  2. Bilden kan lätt göras svart/vit genom ”channel mixer” och ”monochrome”

5 – Slutresulat efter ”Selective color”, minskad färgmättnad och ökad kontast


Fler resultat

IR bild slutresultat Sommaräng

IR bild slutresultat Sommaräng

6 – Slutresultat – Sommaräng

IR bild slutresultat badplats

IR bild slutresultat badplats

7 – Slutresulat – Badplats

Av: David Johansson.